Thursday, December 9, 2010

"ეს მე ვარ " **ირაკლი გაფრინდაშვილი**

ეს გუშინ, 3 დეკემბერს დაწერე ეთერში შესვლამდე :)
ეს მე ვარ  , შენს წინ 
დღეს უფრო  მეტი . 
ეს მე ვარ , თქვენს წინ 
რითმებით გეტრფით.

ეს მე ვარ , აქ ვარ 
აისს შევხვდებით.
ეს მე ვარ და აქ 
მოვხვდი შემთხვევით . . . 

2 comments: